Kleczanów 155, Obrazów

15 836 60 38

biuro@archmielewski.pl

Formularz reklamacyjny

Wymagane jest dołączenie do „zgłoszenia reklamacyjnego”: skanu dowodu rejestracyjnego pojazdu, skanu faktur wszystkich odbytych przeglądów gwarancyjnych, dokumentację zdjęciową (uszkodzonego/wadliwego elementu pojazdu, oraz zdjęcia całego pojazdu z każdej ze stron i wewnątrz, w tym nr VIN, w niskiej rozdzielczości).

W przypadku nie wypełnienia wymaganych pól oraz braku określonych załączników, zgłoszenie reklamacyjne będzie odrzucane.


Zgłaszającego reklamację – właściciela zakupionego produktu poinformowano o terminie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji zawartymi w książce gwarancyjnej.


Każdy reklamowany pojazd/element przed dostarczeniem do Gwaranta/Serwisu, musi być dokładnie umyty/wyczyszczony. W innym wypadku, zgłaszający reklamację będzie obciążany kosztami czyszczenia reklamowanego/-ych pojazdu/elementów.

Przegląd
Naprawa gwarancyjna
Naprawa pogwarancyjna
Uruchomienie maszyny

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

Załącznik4

Załącznik5

Załącznik6

Wyślij

Copyright © 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.